Om min blog

Julie, Frida og Allan i en afslapningsstund. Du kan ikke hvile dig i form, men pauser er vigtige

JEG HAR SKREVET MEGET om min baggrund. Det er grupperet under overskrifter. Håber det letter læsningen.

GANSKE KORT: Jeg er advokat til daglig. I min fritid er jeg mig selv. Min blog er en fritidsblog, som udelukkende står for min regning, ikke Forum Advokaters. Her slår jeg mig løs. Skriver om mange forskellige ting. Det er hårdt, siger de kloge – du forlanger meget af dine læsere-

JEG FORLANGER INTET. Læsning er frivillig. Pick what you want.

HVAD VIL JEG MED MIN BLOG? Helt ærligt og ligeud: jeg vil gerne have en lidt bedre verden. Jeg motiverer mig selv til at medvirke, fordi jeg gennem skrivning ægger mig selv til at gøre det bedre. Kan jeg også skubbe tl dig og skubber du så til dig selv og andre – så er vi i gange med en positiv bøle. Let us do so!!

DIN MENING ER VIGTIG. Jeg elsker at få kommentarer. Tak til alle jer, der giver jeres besyv med.

RESTEN – SPRING DET OVER OG LÆS DET EN DAG DET REGNER ELLER SNER.

NOGLE SYNES det er FOR meget. Andre bekymrer sig på mine vegne over min åbenhed. Til jer vil jeg citere den kloge, for tidligt afdøde, folkelige astrolog, Birthe Kirk, hvis ord jeg gerne vil gøre til mine:

“DEN DAG JEG IKKE TØR være naiv og tillidsfuld uden helt speciel grund – den dag jeg ikke tør risikere en fiasko ikke tør risikere at kvaje mig – ikke tør risikere at blive til grin – den dag behøver jeg ikke at lægge mig til at dø. Døden er indtruffet, begravelsen har blot ikke fundet sted endnu !”


Idéen med min blog

JEG TESTER NYE MEDIER. Og her fik jeg lyst til at forsøge mig med en blog. Jeg deltager alligevel hyppigt i samfundsdebatten, ligesom jeg branchemæssigt er vant til at kommunikere, bl.a. fordi jeg synes vi som advokater har en pligt til at fortælle, at de ting, vi laver, i mange tilfælde kan hjælpe mere end mange ved. Endelig tester jeg af, om min blog måske ligefrem kan hjælpe mig med at finde kunder til Forum Advokater. Tænk at få lov til at betjene kunder, som på forhånd har fundet visse spiselige elementer i min skriftlige kommunikation.

Min trofaste MacBook Air - just love it

EN BLOGLÆSER SPURGTE, om det er “advokatens blog” og jeg svarede, at det er min blog. Jeg har svært ved at skelne mellem mig selv som “menneske” og som “advokat”. Jeg forsøger at være den, jeg er. Når jeg er på arbejde og når jeg holder fri. Det er et miks. Jeg lever af at være advokat, men jeg er kun den advokat jeg er, fordi jeg er, som jeg er. Nogle synes om det, andre tager sig til hovedet. Som et udtryk herfor er min baggrundsinfo om bloggens ejer nok mere omfattende end det normalt ses. Det er udtryk for, at jeg gerne fortæller om den, jeg selv mener jeg er. Og så må vi se, om læserne kan genkende mig ;-)

I DET FØLGENDE får du lidt mere om min faglige og menneskelige baggrund. For at lette oversigten, har jeg delt det op i afsnit med klare overskrifter.

Kontaktinformation

Brug advokat i tide

Partner, Advokat (H), Mediator, Bestyrelsesformand Forum Advokater – mødested for løsninger.

• Direkte telefon: (+45) 46 38 03 21
• E-mail: ao@forumadvokater.dk

Udover bloggen er du meget velkommen til at læse mere på disse sites:

www.forumadvokater.dk

www.forumorientering.dk

DU KAN OGSÅ MØDE MIG PÅ
Facebook http://www.facebook.com/allan.ohms
LinkedIn http://www.linkedin.com/profile/view?id=151571&trk=tab_pro
Twitter https://twitter.com/#!/allanohms
Flickr http://www.flickr.com/photos/allanohms/
Foursquare https://foursquare.com/
Skype allanohms

Abonnér på “Ugen på bloggen – fra ugen der gik på allanohms´blog
http://tinyletter.com/allanohms

FAGLIG PROFIL

Mødte en meget klog mand i Hyde Park

ADVOKAT(H), PARTNER i Forum Advokater, der er en stor provinsvirksomhed med 60 medarbejdere. Jeg er 58 år ung.
 Forum Advokater modtog 2007 Advokatrådets Innovationspris, da den det år blev uddelt for første gang. 125.000 kr, et diplom og et håndslag fra formanden for dommerkomiteen, Jørgen Mads Clausen, Danfoss.

MIT SYN PÅ ADVOKATOPGAVEN
JEG HJÆLPER MENNESKER og virksomheder med at finde løsninger. Det er det, det handler om. Jeg forsøger at møde mine kunder der, hvor de er. Uformelt, men med lysten til at søge og finde en god løsning. Det er spændende og et betroet hverv.

JEG AHR EN BRED VIFTE af kunder, såvel private som erhvervsfolk. Kunderne kommer fra hele Danmark – takket være ny teknologi er det ikke længere et problem at have advokat i Roskilde, selvom du bor i Århus.

På kontoret - mit direkte nummer er +45 4638 0321

ER RÅDGIVER FOR VIRKSOMHEDER, kommuner, institutioner, skoler, erhvervsledere og private. Særlig interesse for kommunikation, mediation (konfliktløsning), rets- og voldgiftssager, generationsskifte og erhverv og løsning af udfordrende opgaver.
Min indgangsvinkel til advokatopgaven er bred og holdningspræget. Jeg har lyst til at være med til at få mennesker og dermed virksomheder til at gro ud fra anerkendelsen af det enkelte menneskes unikke betydning. Juraen er bedre til at forebygge end til at helbrede. Brug den i tide – og er konflikten brudt ud, så vælg mediation frem for retssag.

HVEM ER MINE KUNDER ?
MINE KUNDER ER private og erhvervsfolk, foreninger, institutioner, skoler, kommuner og virksomheder. Jeg er generalist og er omgivet af specialister i Forum Advokater. Vi sætter bedste mand/kvinde på din opgave. Og jeg kan altid finde den rette m/k – både til dansk ret og til international ret. Just call me +45 4638 0321.

TOPPRIORITERET I MIT ARBEJDE er kommunikation, konfliktløsning, og – når det ikke kan undgås – så rets- og voldgiftssager. Derudover generel erhvervsret, alle former for foreningsret, testamenter, ægtepagter, dødsbobehandling, foredrag og fordeling af arbejdsopgaver til bedste m/k på opgaven.

JEG TROR MINE KUNDER lægger vægt på, at jeg forsøger at være meget tilgængelig og også omgængelig. Hurtig, uden dog at være ufejlbarlig på dette vigtige område. Jeg forsøger at være for mine kunder, hvad Forum Advokater overordnet ønsker at være: Mødested for løsninger.

JEG SØGER LØSNINGER for mine kunder, så vidt muligt ved at forebygge og ved at benytte forhandlingsvejen frem for retsvejen. Når det er sagt, så er jeg kompromisløs på mine kunders vegne. Jeg går langt sammen med mine kunder for at finde vej og løsninger. Og jeg bider mig fast og kæmper, når der skal kæmpes. Er ikke bange for at gå nye veje.
Mine kunder er indstillet på at betale mig for det arbejde jeg udfører. Jeg sælger ikke discountrådgivning.

Nogle kan lide mig - andre foretrækker en anden type

NOGLE KAN LIDE DET. De er mine kunder. Andre foretrækker det på en anden måde og de er ikke mine kunder. Dem der er mine kunder, har en stor plads i mit hjerte. Og det fornemmer jeg de er glade for at mærke.

FAGLIGE MEDLEMSKABER
Danske Mediatoradvokater. 
Dansk Selskab for Miljøret.
 Dansk Selskab for Boligret. 
Dansk Selskab for Mediation. Danske Mediatoradvokater. Mediationsinstituttet. 
Dansk Forening for Selskabsret. 
Juridisk Forening København
. Juridisk Forening Roskilde. 
Roskilde Advokatforening
. Danske Boligadvokater. Danske Advokater. Det Danske Advokatsamfund.

HAR I EN ÅRRÆKKE siddet i Advokatrådets erhvervspolitiske udvalg om fast ejendom og fagudvalg for tingsret, Erhvervspolitisk udvalg vedrørende småsagsproces og retshjælp samt udvalg vedrørende advokatbranchens fremtid og udvalg for drift af advokatvirksomhed.

I 2008 MEDSTIFTER af brancheforeningen Danske Advokater.

ARBEJDER PÅ AT få fokus på advokatbranchen for at initiere omstilling af branchen til en aktiv og proaktiv frontløber indenfor de områder, hvor advokater kan gøre en forskel, hvis vi vel at mærke agerer på en måde, der svarer til den tid vi lever i.

BESTYRELSESPOSTER
FORMAND FOR Forum Advokaters bestyrelse.
 Medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet for Danske Advokater.
 
Autoriseret bobestyrer ved retten i Roskilde.
 Retsmægler under Østre Landsrets retskreds og Retten i Roskilde.
 Medlem af Danske Banks lokalråd.
Medlem af Kultur & Erhverv i Roskilde under Roskilde Kommune.
 Medlem af følgegruppen for Roskilde havn under Roskilde Kommune.
 Formand for Gasværksrådet (selvejende institution under Roskilde Kommune – arbejdende kunstværksteder og galleri på Roskilde havn).
 Leder af produktudviklingsteam i en række netværkssamarbejder.
 Absalons Arv. Netværk om Roskildes fremtid.

SÆRLIGT OM MEDIATION

Mediation (konfliktmægling) - det virker bare

MEDIATION HAR EN STOR PLADS hos mig. Jeg er uddannet hos Susse Humle: Mediation: En sag – to vindere (2001) og Ia Deleuran og 
Advokaternes Mediatoruddannelse (november 2002 – januar 2003).
 Diverse efteruddannelse arrangeret af Advokatsamfundet og Mediatoradvokater.
 Egen efteruddannelse i mediatorgruppe for 8 advokater (2005 – 2007).
 Udpeget af Advokatrådet som retsmægler ved Retten i Roskilde (24. april 2003 til og med 8. november 2006). Medlem af bestyrelsen for Mediatoradvokater (2006 – 2008). 
Diverse artikler om mediation.
Diverse foredrag om mediation (DJØF, Advokatsamfundet, advokatfuldmægtigforeninger, interne kurser, offentlige møder).
 Medlem af Danske Mediatoradvokater og mediator på dennes mediatorliste.
Medlem af Mediationsinstituttet og mediator på dennes mediatorliste.
Udpeget af Mediationsinstituttet til mediationsopgaver (erhverv på instituttets liste).
 Sammen med Pia Deleuran medvirkende i DRs TV-serie om mediation – “Nabokrig”, 2010 og 2011.
Mediation for kunder i Forum Advokater.
 Mediation for virksomheder, voksne og børn i konflikt med mere end ti års praktisk erfaring.

UNDERVISNING OG KURSER
HAR UNDERVIST i en årrække indenfor bestyrelsesarbejde, generationsskifte, fast ejendom, foreningsret, testamenter, ægtepagter, papirløses retsforhold, supervision, kreativitet, retorik for advokater og kommunikation samt netværksorganisation.
Deltaget som udvikler af Advokatsamfundets ny uddannelse af advokatfuldmægtige og som underviser på samme.
Holder løbende foredrag om mennesker og advokatbranchen samt faglige kurser.

SKRIBENTVIRKSOMHED

Min dejlige hustru, Susanne

HAR I EN ÅRRÆKKE SKREVET om faglige, kulturelle og sociale emner i dags- og fagpresse, radio og TV. Har været fast klummeskriver for Berlingske Business og jeg redigerer Berlingske Business Private Penge (om privatjura) i Berlingskes lørdagsudgave.
Brevkassen Dine Penge/Berlingske Business (www.dinepenge.dk)
Klummeskriver ved Berlingske, DJØF-bladet og Advokaten. Boganmelder ved forskellige tidsskrifter.

HOLDER AF

Min skønne romerske veninde Cornelia på Bar San Calisto, Rome

MIN FAMILIE. Mine holdspillerkolleger og det vi sammen har skabt. Mennesker. Menneskets rettigheder. Menneskerettigheder. Udvikling. Hotel Hunger. Lisa Ekdal. Big Fat Snake. Caroline Henderson. Leonard Cohen. Billie Holiday. TV2. Poul Krebs. Beatles. Paul McCartney.Niels Andersson. Vildnis. DAD. Dan Turèll. Nansensgade. Røde Mor. Benny Andersen. Sort Sol. Vivaldi. Schubert. Jette Torp. Kim Larsen. Hanne Boel. Frk. Smilla. Oluf Høst, Gudhjem, Bornholm, Vesterhavet. Swanerne. Anna og Michael Ancher. P. S. Krøyer. Hopper. Carsten Iversen. Henrik Høyer. Per Kirkeby. Don Carlos. Albert Einstein. Nikon. Happenings. Livet. Grækenland. Retzina. Rom. Italien. Roskilde. Fjorden. Amarone. Pratola. Abruzzo. Pratola. Montepulciano. Barolo. Solmodne tomater. Skrive. Ord. Tid. Nuet. Mulighederne. Erkendelsen af usikkerhed som et af virkelighedens grundvilkår som grundlag for individuel klarhed i valg af udviklingsretning, der på grundlag af værdiforestillinger åbner en vifte af muligheder for valg af nye fremgangsmåder i en dynamisk verden – uden tab af personlighed (se også under “citater” nedenfor). At bo på et kloster i Asissi eller en vingård i Umbrien eller mit lille hus i Pratola. Male. Skrive. Lys. Lyst. Lyset. Lysten. Himmelen. Vandet. Elementerne. Alting. Hjerter. Mit store billede af Paven med en rød tomat på næsen. Mit vægmaleri “Livets kvalitet – er hverdagen”. Evnen og viljen til at lytte som udtryk for interesse og ægte respekt. Proaktivitet. Holdninger. Bevidsthed. Viljen til usikkerhed og tøven som led i den videre rejse. Kunst. Spillereglerne, som alle holdspillere hos os har skrevet sammen: humor, nytænkning, gensidig respekt, udvikling, kvalitet og engagement. Nu’et. At blive bedre. Cornelia, min romerske veninde på Bar San Calisto, Trastevere, Rom. Hun er dejlig og udstråler en fantastisk ro. Jeg er vild med Cornelia, som ikke bruger internettet. Til gengæld drikker hun gerne en lokal kaffe med avec og dertil en lokal smøg. Jeg har naturligvis bidraget til budgettet mod at måtte bruge dette billede. I øvrigt må du opleve Bar San Calisto, næste gang du er i Rom: http://www.qype.co.uk/place/65818-Bar-San-Calisto-Rom

HOLDER IKKE AF
Undertrykkelse, åndshovmod, tyranni, mennesker med stor magt uden respekt, ærbødighed og ægte forståelse for den magt de administrerer, penge som mål, kønsløs fremskrivning (sådanne magtfulde poster findes især indenfor politik, centraladministrationen, politiet, domstolene, pressen, finanssektoren og erhvervslivet); småborgerlighed og spidsborgerskaberi, reaktivitet, efterladenhed, dovenskab, folk der rækker fingeren i vejret mens andre taler, Karl-smarteri, bureaukrati, vanetænkning, manglende respekt for sig selv og hinanden, udenomssnak, selvhøjtidelighed, overfladefræs og ha-det-godt-nok-hed. Det bliver så negativt – læs hellere foranstående afsnit om det, jeg holder af.

CITATER
Jeg holder af citater. F.eks.:

”Det gode er det fremragendes værste fjende”.

Jim Collins

“Hvis vi er alene, må det da være meningen, at vi skulle spille en mere nobel rolle, end den, der for tiden er tale om på vor plagede klode “.

Tor Nørretranders i bogen Frem i tiden

“Between stimulus and response,
one has the freedom to choose .
“
Steven Covey

Hans Edvard Nørregaard Nielsen

“DEN ENKELTE er kommet for meget i centrum. Tilværelsen er forunderlig stor og rig, men ikke hvis man gør sig selv til det mest interessante. Rigdommen i tilværelsen ligger i, at man kun er en del af den. Man indgår, men man er ikke centurm. Det er noget af det, man møder i kunsten. En menneskelig oplevelse, et menneskeligt nærvær og ømhed for livet, som en stor kunstner er i stand til at give videre til os andre som en stafet. Når man bliver ældre, finder man ud af, at alt skal slippes og afleveres igen. Glæden ligger i at være berørt af det smukke, af det vidunderlige. Sådan tænker jeg tit. At man har haft del i det. Så kan man ikke kræve mere “.
Hans Edvard Nørregård-Nielsen
i interview med Marianne Juhl, JyllandsPosten, 31. oktober 1999

“AT FORSTÅ VERDEN er jo forbandet relevant for mange mennesker. De fleste folk i dag går rundt og bærer på så megen kraft, energi og idéer. De kunne udvikle disse ideer, og bruge deres energier til at tage mere kontrol over deres egne liv: Men der er en frygt – og dette gælder især i Skandinavien – for at mislykkes, og denne frygt er så meget større end viljen til at ville lykkes. Og derfor sidder så mange mennesker fast, selvom de har et enormt potentiale: Hvis man for det første kan hjælpe dem ved at give dem kundskab og for det andet kan indgyde dem mod, så er man kommet langt. Og når man hører det er lykkedes, så bliver man glad…Hvis ikke virksomheder er organiseret på medarbejdernes præmisser, kan de ikke tiltrække de bedste talenter “.
Johan Ridderstråle på Basecamp i København i sommeren 2000

“BE THE CHANGE that you want to see in the world .”
Gandhi

“JEG GIVER IKKE MEGET FOR autoriteter. Det imponerer ikke mig, at der på min gårdsplads står 30 mand, der tilsammen har læst på Århus universitet i 200 år. Almindelig sund fornuft er ofte vigtigere at holde sig til.”
Landmand Karl Th. Kristensen, interview i JP 22.10.2000 (da han i landsretten efter fire års kamp fik den ekspropriationserstatning, han havde krævet)

“NU. DET ER ALTID NU. Nu-et er uendelighedens tidsmåler, vores navlestreng til evigheden og universet. Fra fødsel til død bevæger vi os i en kædereaktion af nu-er, der hver især spalter vores bevidsthed i fortid og fremtid. Nu betyder liv. At være i live. Alt levende lever nu. Alt hvad der sker, sker nu. Vi lever i nu-tiden, underkastet nu-ets nedtælling mod døden. Nu-et er både livets og dødens redskab. I nu-et forenes liv og død og smelter sammen til et glimt af evigheden. Denne fornemmelse af evighed, nu-oplevelsen, kan opstå spontant, f.eks. i dyb koncentreret leg, ved selvforglemmende arbejde eller i forelskelsens første paradis. Nu-oplevelsen fremkalder en euforisk tilstand, en slags lykkefølelse. Nu-et spejler livets strålende skønhed i al dens uhåndgribelige flygtighed. Nu-et minder os om, at tiden går, og at sekundviserens stankelben vil overleve os. At vi ikke lever evigt, men at det evige liv er lige nu “.
Kirsten Thorup om “nu” i Brøndums Encyklopædi

“DEN DAG JEG IKKE TØR være naiv og tillidsfuld uden helt speciel grund – den dag jeg ikke tør risikere en fiasko ikke tør risikere at kvaje mig – ikke tør risikere at blive til grin – den dag behøver jeg ikke at lægge mig til at dø. Døden er indtruffet, begravelsen har blot ikke fundet sted endnu !”

Birthe Kirk

“HOLD YOURSELV RESPONSIBLE 
for a higher standard than
anybody else expects of you.
Never excuse yourself.
Never pity yourself.
Be a hard master to yourself
and be lenient to everybody else .”
Henry Ward Beecher

PRIVAT

Aftentur ved Roskilde Fjord

JEG BOR I ROSKILDE på det skønne Sct. Jørgensbjerg, tæt ved havn, skov og by med min dejlige hustru Susanne. Tre skønne børn, Rasmus (25), Julie (22) og Frida (15). Jeg har ingen hund. Går ind imellem med slips. Ror kajak. Vinterbader. Løber. Fitnessmotion. Filosoferer og mediterer. Skriver. Blogger. Holder foredrag. Maler. Fotograferer. Medejer af dejligt hus i Pratola Peigna (AQ), Italien. Et land jeg elsker.

Med venlig hilsen

Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Mine blogindlæg står for egen regning. Jeg henviser til mit arbejdssted, fordi du der kan få fat i mig. I Forum Advokater arbejder vi for at finde løsninger og det er jeg optaget af. Vi er også aktive på CSR-fronten og medlem af FNs Global Compact, som bl.a. indebærer en aktiv stillingtagen til og et arbejde for Menneskerettighederne. Herunder ytringsfrihed. Forum Advokaters medarbejdere har naturligvis ret til at ytre sig og tage del i debatten, påvirke samfundet og udviklingen. Uden at den enkelte dermed i alle spørgsmål tegner Forum Advokater. Så har du lyst, slår du bare på tråden. +45 4638 0321. Vi er over 50 medarbejdere og jeg skal nok finde den bedste mand/kvinde til løsningen af din opgave.

Advertisement

6 svar til Om min blog

 1. Lotte siger:

  Kære Allan

  Fed blog – jeg har lige kigget den igennem. Jeg tænkte, at du måske kunne lave links til dine profiler på Facebook, LinkedIn og Twitter.

  Ellers synes jeg, at det er godt, at du har lavet overskrifter på din profil, så læseren hurtigt kan orientere sig, for der er megen tekst.

  I Påsken har jeg læst Alfred Josefsens bog, Min passion for ledelse. Den bog kunne være skrevet af dig. Alt handler nemlig om kommunikation, åbenhed og tillid. Efter min opfattelse viser du, at du lever op til de 3 ting med din blog.

  Og tak for inspirationen – min egen blog har ligget død i en periode, så måske jeg kunne finde kræfter til at producere lidt mere indhold til denne.

  Kærlig hilsen
  Lotte

 2. allanohms siger:

  Kære Lotte. Tak for de varme ord. Jeg er selv i gang med Alfreds bog. Han inspirerer også mig. Godt livssyn. synlige resultater. Er spændt på dette blogunivers, en ny verden, som jeg btrædder med nysgerrighed og åbenhed. Kh Allan

 3. allanohms siger:

  Kære Lotte. Tak for tippet med at indsætte link til FB, LinkedIn osv. Det har jeg nu gjort. Skønt med gode råd ;-) Kh Allan

 4. Jonas siger:

  Mange gange tillykke med at du er sprunget ud som blogger!
  Langt bedre at du på den måde kommunikerer ud i den store offentlighed – sammenlignet med det nu hedengangle “Dagens pip” på Facebook.

  Glæder mig til at følge din videre færd i verden og sunde skepsis på den.

  • allanohms siger:

   Tak dr. Jones, min store inspirator. Du ved jeg værdsætter dine ord. Også når de går med mig ;-) Tak. Je er selv spændt på eksperimentet.

 5. Pingback: Annettes blog – en forskerblog om sociale medier » Blog Archive » Blogskribent for firmaet – godt for CV’et - Aarhus School of Businees, Aarhus University

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s